I can't love them both- 11.kapitola

19. listopadu 2016 v 15:41 | Any

11.kapitola- Ve jménu rodiny

"Právě přicházím o své dítě," zamumlala omámeně Elena. Elijah se k ní přesunul upíří rychlostí. Jemně ji zvedl a jako pírko ji nesl v náručí. Jednu ruku mu obmotala okolo krku.
Cítila, že ještě stále krvácí, všechno bylo víc rozmazané než před pouhou chvílí.

Elijah s ní rychle vyšel ven ze dveří a šel dolů se schodů. "Rebeko!" Zakřičel rychle. Ani nepostřehla, že Rebekah už je doma. Nejspíš ji sem odvezl Marcel.


"Co se děje?" Zeptala se pomalu a vešla do místnosti. Její klidný výraz se naprosto rozplynul, jakmile si jich všimla. Zaraženě Elenu pozorovala.

"Musíme ji vzít za Sophie, vezmi klíče od auta, rychle," přikázal jí Elijah. Rebekah ho mlčky uposlechla a vzala klíčky.
Elijah položil Elenu na zadní sedadla.

"V pohodě, já budu řídit, zůstaň s ní, Elijahi," řekla Rebekah a rychle se posadila na místo řidiče. Elijah se posadil na volné sedadlo vedle Eleny. Vypadala, že už není při smyslech, ale poznal, že se zmýlil, jakmile se na něj vyděšeně podívala. Po nějaké době se její víčka těžce zavřela a její hlava spadla Elijahovi do klína.

Starostlivě se na ni podíval, stále ještě dýchala. Rukou ji pohladil po vlasech. Byla celá zpocená. Její obličej ležel v jeho klíně, byl plný bolesti. Ztratila příliš krve, že už nebyla při vědomí.

Rebekah jela, jak nejrychleji mohla. Jakmile zastavili před domem Sophie, tak Elijah popadl Elenu a vydal se ke dveřím. Rebekah pohotově zaklepala.

Sophie po chvíli vyšla ven a překvapeně se na ně podívala. "Co se děje?" Zeptala se a uvolnila dveře a nechala je vejít dovnitř.
"Potřebuju, aby ses jí pokusila pomoct pomocí magie," řekl rychle Elijah. "Záleží na tom její i tvůj život."

"Polož ji na stůl." Elijah ji jemně položil na kuchyňský stůl a Sophie se vydala k ní. Ruku ji položila na čelo. Odběhdo kredence a vytáhla nějakou lahvičku s bylinkama. Eleně odhrnula tričko a na břicho jí vysypala obsah lahvičky. Pak začala odříkávát nějaké kouzlo.

Elijah s Rebekou to napjatě sledovali a vyměňovali si překvapené pohledy. Elena náhle vydechla a otevřela oči. Zvedla se a rozhlížela se okolo.
"Co se děje?" Zeptala se Rebekah. Elena stále krvácela.

"Už vím, co se jí stalo. Vezměte ji na zahradu." Elijah rychle popadl Elenu a následoval Sophie ven.

Sophie stála venku před bazénem. Na zemi míchala nějaké suroviny. Elijah položil Elenu na zem. Tázavě se podíval na Sophie, "a co teď? Přísahám, že tě sám zabiju, pokud ji necháš zemřít." Řekl tvrdě Elijah. Elena ho nikdy neslyšela mluvit tak drsněě a nervozně jako teď.

"Voda. Dostaň ji do vody," řekla rychle Sophie. "Pochybuju, že noční plavání nám pomůže," zamračila se Rebekah.

"Krvácení nepřestává, musíme to zkusit," řekl Elijah a skočil do vody. Natáhl ruku směrem k Eleně. Pomalu mu položila ruce okolo krku a nechala ho, aby ji zvednul. Celé její tělo hořelo a třáslo se.
Zrychleně dýchala a vzdychala, přitom se pevně držela Elijahe.

"Znám to kouzlo," začala vysvětlovat Sophie a podala Eleně skleničku s nějakým lektvarem. Elena se nejprve podívala na Elijahe a když viděla, že mírně přikývl, tak se napila.
Dál vzdychala.

"To co se ti děje není skutečné. Kouzlo ovlivňuje celou tvou mysl, pokud se mu nepoddáš, tak přestane působit."
Elena smutně zakroutila hlavou, "ne, mé dítě už je teď nejspíš mrtvé," znovu vykřikla.

"Eleno," promluvil rychle Elijah, dál se klepala. "Podívej se na mě, Eleno." Pomalu se naklonila a uposlechla ho.
"Tohle, co se ti děje má ovládat tvou mysl. Musíš se uklidnit a přestat tomu věřit."

Elena ho dál pozorovala. Elijah natáhl ruku a sevřel v ní tu svojí. "Budeš naprosto v pořádku. Ty i tvé dítě, důvěřuj mi."
Celé její tělo se uklidňovalo. Dál ho pozorovala. Jejich oční kontakt se stále prohluboval. Koukala do těch jeho hnědých očí. Překvapivě Rebekah ani Sophie nic neříkaly. Elena naprosto zapomněla na vše, co se dělo okolo ní.

Elijah si uvědomil, že tohle není správné a rychle odtrrhl pohled a všiml si překvapeného výrazu na tváři jeho sestry.
Elena si teprve teď uvědomila, že už není v Elijahovo náručí, ale že stojí na vlastních nohách. Ani nevěděla, jak k tomu došlo.
Pomalu vylezla ven z bazénu.

Elijah se vydal za Sophie, "co se děje?" Zeptala se mírně. Elijah si povzdechl, "znala jsi to kouzlo velmi dobře a okamžitě jsi věděla, co dělat. To kouzlo musel udělat někdo z tvého covenu, nemám pravdu?"

Sophie mírně zakroutila hlavou. Elijah ji během sekundy z krku strhl náhrdelník se sporýšem. "Ptal jsem se, kdo provedl to kouzlo?" Ovládl ji.

"Agnes," odpověděla Sophie. "Kdo to je?" Zajímal se dál. "Je z našeho covenu. Je to starší zkušená čarodějka."
"To mi stačí," řekl Elijah a otočil se.

"Ne," vykřikla Sophie, "Elijahi!" Podival se na ni. Sophie se vydala k němu, "tvůj bratr, až se o tom dozví, tak ji bude chtít zabít. Slib mi, že ho to nenecháš udělat."

Elijah se vydal pryč. Sophie se rychle rozeběhla před něj. "Elijahi. Agnes je naše jediná přeživší starší čarodějka. Vím, že bych tě neměla o nic žádat, prosím, zabraň svému bratrovi, aby ji zabil."

Elijah si odkašlal, "pokud zrušíš to své pouto s Elenou, protože jak sama uznáš, tak teď nejsi v pozici, abys ho dál udržovala, tak slibuju, že bratrovi zabráním, aby ji zabil."

Sophie si povzdechla, "fajn, udělám to. Pojď sem." Elena se k nim připojila a Sophie ji píchla do prstu. Její krev smíchala s tou její a pak odříkala nějaké kouzlo.
Ze stolu popadla jehlu a píchla se s ní do prstu. Elena tam jen stála, ale žádná bolest se nedostavila. Byla volná.

"Vidíš, já jsem svou část dohody splnila. Teď je řada na tobě." Elijah se pousmál, "já vždy plním svá slova." Společně s Elenou se vydali k autu.

Rebekah se stále držela na místě. Jakmile se vzdálili, tak se vydala k Sophie. "Věděla jsi moc dobře, proč u ní nechat Elijahe, aby ji přesvědčil, že pokud tomu přestane věřit a uklidní se, tak bude v pořádku a to kouzlo zmizí, nemám pravdu?" Ušklíbla se. Sophie pomalu přikývla, "na první pohled je mezi nimi vidět ta vzájemná důvěra."

Rebekah si povzdechla, "snad se to neposune někam dál. Už tohle by se Niklausovi nemuselo líbit."

* * *
Klaus ležel vedle Colette. Colette byla zrzovlasá mladá čarodějka žijící v New Orleans. Klaus se zděšeně podíval na budík vedle postele.
"Kam se to chystáš?" Zajímala se Colette a přitiskla se blíž k němu. Ruku mu jemně položila na tvář.

Klaus její ruku setřásl a rychle vyskočil z postele. Colette se zamračila. "Už musím jít. Mám ještě nějaké povinnosti."
Než mohla cokoliv říct, tak byl venku z místnosti.

Za půl hodiny dojel domů. Jakmile vešel do dveří, tak překvapeně zíral na schody, které byly pokryté krví. Rychle se rozeběhl nahoru. Stopy ho dovedly až do Elenina pokoje. V pokoji nikdo nebyl. Nejvíce krve bylo na posteli.

Po chvíli vyšel Elijah dovnitř se stále ještě zesláblou Elenou. Klaus se na ně udiveně podíval, "můžeš mi to vysvětlit, bratře?"

Elijah si povzdechl, "čarodějky. Pokusily se zabít dítě." Elena si všimla ohně, který se prohnal Klausovo očima.
"Kdo?" zeptal se rychle. "Musíš se uklidnit, Niklausi,..." Začal pomalu Elijah.

"Ptal jsem se, kdo to byl!" Vykřikl Klaus. "Agnes," dodala Elena. Oba bratři se podívali na ni. Klaus si ji zkoumavě prohlížel a pak se otočil a rychle šel pryč. Elijah ho rychle následoval.

"Jak můžeš vůbec vědět, kde je?" Zajímal se Elijah, když šli svižným krokem po ulici. "Tak trochu znám jednu z čarodějek. Od ní vím, kde mohou být."

"Snad jsi zase nebyl s Colette?" Zvyšoval hlas Elijah. Klaus se ušklíbl, "a proč bych neměl být? Ostatně jsem pouze muž a ona má co nabídnout." Lhostejně pokrčil rameny.

Klaus vtrhl do kostela. Agnes tam byla obklopena svými stoupenci. Klaus se vydal až k ní. Všechna její sebeobranná kouzla mu způsobovala jen slabou bolest. Bez rozmyslu všem čtyřem mužům usekl hlavu. Pak se chystal na Agnes, ale někdo ho zastavil. Vyčítavě se podíval na svého bratra. Elijah ho odstrčil.

"Dal jsem své slovo, že ji nezabiješ," vysvětloval s klidným hlasem Elijah. Klaus se zamračil a pomalu se začal zvedat ze země. "Na to sis vybral poněkud nevhodný moment, bratře. Zaslouží si zemřít, že ano, Agnes?"

"Nenuť mě porušit své slovo." Klaus rezignovaně zvedl ruce, "můj vznešený bratr," řekl ironicky.

"Dal jsem své slovo, že nezemřeš rukou mého bratra," pak udělal krok dopředu. Klaus se spokojeně ušklíbl. Agnes měla na tváři vyděšený výraz. Její kouzelná moc nepůsobila tak, jak měla.

"Ale sám jsem nic neslíbil," pokračoval Elijah a chytl Agnes pod krkem. "Nikdo, kdo ublíží mé rodině nebude žít." S těmito slovy Agnes zlomil vaz. "Nikdo," opakoval Elijah.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama