I can't love them both- 15.kapitola

5. února 2017 v 14:15 | Any

15.kapitola- Pomsta

Elena vyšla z obchodu a šla za Klausem po ulici. Nesli několik tašek. Protože se pořád jen zvětšovala, tak potřebovala nějaké nové oblečení, do kterého by se mohla vejít.

"Pořád ještě nechápu, že samotný Klaus Mikaelson jel se mnou nakupovat oblečení," řekla Elena upřímně.

S Klausem posledních pár týdnů příliš nevycházeli. Kdy vlastně ano? Tohle bylo po dlouhé době, co se spolu vůbec bavili.

Nemohla zapomenout na Tylerovu smrt. Sice ohrožoval život jejího dítěte, ale pořád to byl její kamarád a teď už ho nikdy neuvidí. Řekla si, že na to myslet nebude. Už takhle měla problémů dost. Její nadpřirozené těhotenství bylo neskutečně riskantní. Pořád ji a její nenarozenou dceru někdo ohrožoval. Její hlavní cíl byl ji přivést na svět živou.


"Neměl jsem na výběr. Kdo jiný by mohl ochránit mou dceru?" Zajímal se Klaus. "Rebekah?" Uchechtl se. "Ta už několikrát selhala."

"Nebyla to její chyba," ohradila se Elena, "vždy byla proti několikanásobné přesile. A není to tvá dcera, je naše," opravila ho naštvaně.

Klausovi se na tváři objevil zlomyslný úšklebek, "a co Elijah?" Elena se od něj zamračeně odvrátila a podívala se do země. "To je komplikované," povzdechla si. "Jeden čas se ke mně choval opravdu hodně mile, pomáhal mi."

"To mi ani nemusíš říkat, všiml jsem si," přerušil ji pobaveně Klaus.

Zamračeně se na něj opět podívala, "ale teď se mi už nějakou dobu vyhýbá."

Klaus ji tentokrát sledoval s naprosto vážnou tváří, veškeré náznaky úšklebku zmizely. "Znám svého bratra. Je velmi odtažitý. Ale jakmile se mu někdo dostane pod kůži, tak mu na něm nepřestane záležet."

Elenu jeho slova překvapila. "Ale jak bych se mu já mohla dostat pod kůži?" Divila se.

"Pokud sis toho nikdy předtím nevšimla, tak můj vznešený bratr měl vždy úchylnou slabost pro dvojnice. Sice vůbec nechápu proč, ale měl." Pokrčil rameny. Zamračeně se na něj podívala. "Jsi příšernej," řekla a začala se tomu smát. I Klaus se trochu ušklíbl.

Její úsměv se vytratil do bolestného výrazu. Tělem jí projelo škubnutí, z nosu jí začala stékat krev. Klaus se na ni udiveně podíval. "Co se děje?" Vykřikl. Rychle ji vzal do náručí a upíří rychlostí s ní doběhl k autu.

Posadil ji na místo vedle řidiče. Když se chtěl sám posadit do auta, tak mu hlavou projela příšerná bolest. Zlostně se rozhlédl okolo. Několik žen stálo hned vedle jeho auta.

Rychle se rozeběhl a dvěma z nich urazil hlavu. Pak se bolest hlavy zvětšila. Klaus se zhroutil na zem. Pevně se držel za hlavu.
"Běž!" Vykřikl směrem k Eleně.

Elena vyskočila z auta a běžela rovně po chodníku. Ani nedýchala, myslela jen na to, jak utéct pryč. Když přeběhla jeden blok, tak ucítila, jak se jí zamatola hlava. Pak se její tělo skácelo na zem a vše zčernalo. Poslední, co si pamatovala byl obličej Sophie Deveroux přímo před ní.

* * *
Klausovi se mezitím podařilo zabít další dvě čarodějky. Jejich síla slábla. V momentě, kdy se chystal zabít poslední, mu tělem projela zakřivená dýka. Klaus vykřikl bolestí a otočil se za sebe. Stála za ním Sophie Deveroux. Pamatoval si ji. Pak spadl na zem, tu příšernou bolest cítil pořád.
"O co ti jde?" Zašeptal se zaťatými zuby. Dýka v těle mu způsobovala neskutečnou bolest.

"My čarodějky nejsme jako vy! My umíme držet při sobě. A pokud někdo zabije jednu z nás, tak na to nikdy nezapomeneme a vrátime mu to ještě víc." Řekla Sophie přesvědčeně, pak se otočila a nechala Klause Mikaelsona ležet na chodníku a trpět všemi nočními můrami.

* * *
Rebekah Mikaelsonová seděla v baru. Přisedl si k ní nějaký neznámý chlapík. Měl hnědé vlasy a výrazně modré oči. Později se představil jako Chris. Chvíli si jen tak povídali. Byl celkem sympatický, dokonce jí objednal drink. A Rebekah si taky chtěla trochu něco užít.

"Na zdraví," usmála se Rebekah a vypila svou skleničku. "Na zdraví," odpověděl Chris.

Začínal se jí rozmazávat před očima, "co se to děje?" Zeptala se. "To pití. Co jsi mi to dal do pití?!" Vykřikla a chytla ho okolo krku.

"Vlkodlačí jed. Mrzí mě to, musel jsem to udělat. Požádali mě o to. Na to, že jsi upírka, tak si celkem sympatická." Usmál se i přes její silný stisk.

Rebekah mu chtěla zlomit vaz, ale místo toho vše zčernalo.

* * *
Elijah se pokoušel dovolat svému bratrovi, ale nezvedal mu to. To samé se stalo, když se pokoušel zavolat Rebece.
Pak překvapeně dal telefon od ucha. Sophie Deveroux stála před ním.

"Co chceš?" Zajímal se. Sophie se pousmála, "momentálně si jediný volný, Elijahi." Překvapeně se na ni podíval. "Co si udělala?"

Triumfálně se na něj podívala, "mám tvého bratra, sestru, i tu těhotnou holku." Jeho výraz byl překvapený, "to není možné. Můj bratr a sestra jsou dost silní. Někdo jako ty je nemůže dostat."

"Vážně?" Zajímala se Sophie. "Tak proč ti potom nezvedají telefon?" Elijah ji chytl pod krkem a přitlačil ji ke zdi. "Kde jsou?" Sophie hýbla prstem a hlavou mu projela ostrá bolest. Dopadl na kolena. Není možné, aby měla takovou sílu. Musí být s někým spojená.

Zazvonil mu telefon. Rychle ho zvedl. Sophie naštěstí přestala. "Rebeko?" Zeptal se. "Elijahi, díky bohu," odpověděla Rebekah. Zněla vyřízeně. "Co se stalo?" Zvýšil hlas Elijah. "Potřebuji pomoct. Dali mi vlkodlačí jed a zavřeli mě do nějakého sklepení, určitě jde o čarodějné spiknutí," vysvětlovala Rebekah a zpoceně lezla po zemi. Elijah se podíval na Sophie, "kde je?!"

* * *
Elena otevřela oči. Na obličeji měla zaschlou krev. Ležela v nějaké posteli. Neměla ani tušení, kde je. Zvedla se a vyběhla z té místnosti ven. Byla v nějakém neznámém domě. Chtěla otevřít vchodové dveře, ale nešlo to. Stejně tak i okna. Byla tam uvězněná kouzlem?

Na domu naproti viděla název ulice Royal street. Najednou se na koberci před ní objevil oheň. Vyděšeně se rozeběhla dozadu. Všude začínalo hořet.

Rychle z kapsy vytáhla mobil a vytočila jediné možné číslo. Prosím, zvedni to. Oheň stále přibýval. Hořelo víc a víc.

"Ano?" Ozvalo se v telefonu. "Elijahi?" Vykřikla Elena okamžitě. "S Klausem nás přepadly čarodějnice. Klause nějak omráčily, mě unesla Sophie Deverouxová do nějakého domu. Jsem tu zavřená, hoří tu," vyhrkla rychle Elena a zakuckala se od kouře, který byl všude okolo. Zrovna se jí podařilo na poslední chvíli uhnout před dalším plamenem. Její tělo se choulilo k zemi, hodně špatně se jí dýchalo, bylo tam příliš velké množství kouře.

* * *
"Kde jsi?" Zeptal se rychle Elijah. "Je to velký dům na Royal street," vyhrkla ze sebe těžce Elena.

Elijah položil mobil. "Vidíš?" Zeptala se Sophie s úsměvem. "Opravdu mě to mrzí, Elijahi, nikdy jsem té dívce nechtěla ublížit. Nezaslouží si trpět za špinavosti vaší rodiny. Ale nebudeme odcházet od věci. Tak koho se rozhodneš zachránit? Bratra, sestru, nebo tu dívku?"

Elijah ji tvrdě pozoroval. "Ale raději se nezdržuj, možná už nezachráníš nikoho." Elijah se upíří rychlostí rozběhl pryč.

* * *
Doběhl před dům, který byl celý v plamenech. Znovu se rozeběhl a rozbil okno. Musel vynaložit opravdu velkou sílu. Rozhlížel se po místnosti plné ohně. Až na poslední chvíli si všiml Eleny, jak sedí opřená o sloup uprostřed. Rychle ji pevně chytl a vyběhl s ní ven.

Jemně ji položil na zem. Začala vykašlávat. Hodně už toho nadýchala. Jen lehce ji přidržoval za ruce. Když se uklidnila, tak se na ni podíval, "kde je Rebekah?" Zeptal se. Zakroutila hlavou, "nevím." Znovu začínala kašlat.

* * *
Elena se posadila na gauč v Klausovo domě. Elijah ji tam právě zavezl. Chodil okolo ní a pokoušel se dovolat svým sourozencům.

"Co se to sakra děje?" Zeptala se Elena, když se opět nemohl dovolat. Elijah se na ni podíval. Po opravdu hodně dlouhé době, uvědomovala si Elena. Dost dlouho ji ignoroval.

"Je to osobní pomsta Sophie Deverouxové za smrt její příbuzné čarodějky." Začal vysvětlovat Elijah.

"A co máš v plánu?" Zajímala se. Elijah si zamyšleně položil ruku na bradu. "Vím, kde se ta čarodějka skrývá. Půjdu za ní a vyřídím to."

"Je silná. Jak ji chceš porazit?"

Elijah se uchechtl, "je sama. Jsem mnohem silnější než je ona. Její stoupenky jsou už po smrti. A i když říká opak, tak mé sourozence nedokáže zabít. Jsou nesmrtelní."
Otočil se a vydal se ke dveřím.

"Vem mě sebou." Elijah se na ni překvapeně otočil. "Chci jít s tebou." Pokračovala, tentokrát víc nahlas. Povytáhl obočí, "zbláznila ses?"

Zakroutila hlavou. "Ne. Chci vidět trpět ženu, která mě plánovala nechat v tom domě uhořet zaživa i s mou nenarozenou dcerou," řekla odhodlaně. V jejím hlase byla slyšet neobvyklá tvrdost.

"Zvládnu jednu čarodějku. Je zbytečné, abys riskovala život své dcery znovu. Pomstím ji za tebe," pevně se jí podíval do očí, "nechci, aby se mé neteři něco stalo." Pak se trochu pousmál, "a samozřejmě platí to samé i u její matky." Otočil se a otevřel dveře.

Elena ho překvapeně sledovala. Jak si vůbec myslí, že jí bude rozkazovat? Nebyla povinná ho poslouchat. Zvlášť ne, když se jednalo o její dceru. Byla už unavená z toho, jak jí každý pořád říkal, co má dělat a co pro ni bude nejlepší.

* * *
Elijah vešel do velkého domu. Sophie stála u zdi a s úsměvem se na něj podívala. Elijah chtěl využít moment překvapení. Ale těsně před ní ho srazila na zem.

"Nemyslela bych si, že zrovna ty Elijahi budeš tak hlupej a napochoduješ sem naprosto sám, odhodlaný mě zabít. Asi z tebe city k té dívce udělaly hlupáka. Kde je ten rozvážný Elijah Mikaelson?"

Eijah se zvedl a podíval se jí do očí. "Jak je možné, že jsi tak silná?" Jeho hnědé oči se zapíchly do jejích.
"Dokážu čerpat moc z našich předků. Vy muži jste všichni stejní. My ženy jsme pořád tak podceňované," řekla opovržlivým tonem.

"Můžeš si dělat co chceš, ale stejně mě nezabiješ," řekl Elijah uvolněně.

Sophie se na něj usmála, "možná tě nezabiju, ale můžu si s tebou hrát tak moc, že začneš litovat své nesmrtelnosti."

Pak se zarazila. V jejím těle se umístil kolík. Sophie překvapeně vydechla a spadla na zem. Elijah se udiveně otočil na druhou stranu místnosti.

Elena tam stála, v ruce držela kuši. "Myslím, že to se nestane." S opovržením sledovala Sophie. "Zabiju každého, kdo se pokusí ublížit mé dceři." Pak si klekla vedle ní a podívala se jí tvrdě a nemilosrdně do očí. "Doufám, že shoříš v pekle, Sophie Deverouxová." Sophie chtěla ještě něco říct, ale místo toho upadla do bezvědomí. Byla po smrti.

Elijah překvapeně sledoval ženu před sebou. Nepoznával v ní tu Elenu Gilbertovou, co znal. Poprvé v ní viděl matku, která je ochotna chránit své dítě a bojovat za něj jako lvice.

Elena se zvedla a odhodlaně se podívala na Elijahe. Pořád vypadala velmi tvrdě. "Ale v něčem měla pravdu. My ženy jsme opravdu podceňované."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Emily Emily | E-mail | Web | 7. února 2017 v 19:29 | Reagovat

viem, že to sem asi nepatrí ale môžem sa spýtať kedy približne bude nová kapitola Camille Giroux? :-)

2 Any Any | Web | 11. února 2017 v 22:48 | Reagovat

[1]: Ahoj. :) V pořádku :) Měla jsem toho teď hodně ve škole, takže jsem neměla moc času ani inspirace. Ale během příštího týdne se to pokusím napravit a něco napsat. Další kapitoly každopádně budou. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama