Duben 2017

Tatia- The Northumbrian Princess- 4.kapitola

30. dubna 2017 v 11:55 | Any

4.kapitola- Tábořiště

Po nějaké době se konečně objevili u několika stanů. Uprostřed bylo ohniště, kousek bylo moře. A vzadu byl les. Tak tady bude muset nejspíš být, uvědomovala si Tatia. Chyběl jí její domov. Tohle bylo jejich tábořiště.

Ragnar seskočil dolů z koně. Všichni okolo také. Tatia stála a koukala vyděšeně na zem. Bylo to vysoko.
"Plánuješ někdy slézt?" Zeptal se Ragnar pobaveně.

Tatia- The Northumbrian Princess- 3.kapitola

29. dubna 2017 v 13:48 | Any

3.kapitola- Cesta

V komnatách jí už Mary balila nějaké šaty. "Nebojte se, slečno. Vrátíte se sem, všechno bude v pořádku." Přesvědčovala ji, ale sama vypadala, že o tom pochybuje. "Bůh vás ochrání."

"Jak mě může Bůh ochránit, když dopustil něco takového?" Zeptala se Tatia a otřela si z obličeje další slzy.

Z myšlenek jí vyrušilo otevření dveří. Královna s Judith vešly dovnitř. Královna se vydala k ní, "poslouchej mě, Tatio. Buď velmi opatrná, dávej si pozor na to, co před nimi uděláš. Nos nějaké decentní šaty, převlíkej se jen mimo jejich přítomnost."

I can't love them both- 17.kapitola

12. dubna 2017 v 8:57 | Any

17.kapitola- Navěky a navždy

Elijah cítil, jak dýka opustila jeho tělo. Byl zpocený. Špatně se mu dýchalo. Podíval se na osobu před sebou. Trvalo, než se mu podařilo ji rozpoznat.

"Eleno?" Zašeptal zmateně.

Elena si položila prst na pusu, "pšt, nemluv." Mírně se pousmála, "dýka je venku z tvého těla, jsi v pořádku," řekla spokojeně a pohladila ho po tváři.

Tatia- The Northumbrian Princess- 2.kapitola

8. dubna 2017 v 22:45 | Any

2.kapitola- Vyjednávání

V hodovací síni seděl v čele král a ti barbaři byli všude okolo stolu. Se zájmem se na ně podívali, jakmile vešli. Byly to pohledy buď nenávistné nebo plné chtíče. Tatia se na ně raději dál nedívala a posadila se po královo levici. Judith hned vedle ní a matka si sedla na obvyklé místo po královo pravici.
"Toto je má žena Ealswith a mé dcery, starší Judith a mladší Tatia." Raději jsem se nekoukala do obličejů Vikingů. Jakmile se na stůl položilo jídlo, tak se na něj všichni okamžitě vrhli. Začali si ho utrhovat rukama. Neskutečně u toho řvali. Chovali se přesně jako zvířata.

I can't love them both- 16.kapitola

8. dubna 2017 v 21:55 | Any

16.kapitola- Rodina je naší největší slabinou a sílou zároveň

Klaus otevřel oči. Cítil příšernou bolest, když dýka opuštěla jeho tělo. Colette stála nad ním. V pravé ruce držela dýku.

"Co jsi udělala?" Zvýšil hlas Klaus. Colette nic neříkala, prudce se zvedl a chytl ji pod krkem. Přitlačil ji ke zdi budovy. "Co jsi sakra udělala?"

"Měl bys mi poděkovat," zaskřehotala. Podívala se do jeho naštvaných očí, "zachránila jsem tě. Narozdíl od tvé rodiny."

Klaus ji udiveně pozoroval. Jeho sevření zesílilo. Colette zavrávovala. "Co se stalo? Kde je Elena?"

"Prosím přestaň, ubližuješ mi," zakoktala. Klaus se ušklíbl, "to je účel, lásko."